• Unia Europejska
  • LEADER (Liaison entre action de développement de l'économie rurale)
  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Badanie ankietowe na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Opublikowano: 19.01.2023

Szanowni Państwo,

w związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w zdiagnozowaniu największych potencjałów, zasobów, problemów i potrzeb na obszarze działania LGD Blisko Krakowa (obszar obejmuje Gminę Czernichów, Gminę Liszki, Gminę Mogilany,  Gminę Skawina-obszar wiejski, Gminę Świątniki Górne i Gminę Zabierzów).

LGD Blisko Krakowa przygotowuje diagnozę obszaru, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania LSR. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami rozwoju i potencjałami obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Badanie ankietowe będzie trwało w okresie od 19.01. – 31.01.2023 r.

 

Ankieta-link

 

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w biurze LGD Blisko Krakowa, adres: ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów oraz u gminnych koordynatorów:

Gmina Czernichów: Marian Szczepaniak, tel. 12 270 21 04, w.134, marian.szczepaniak@czernichow.pl

Gmina Liszki: Paulina Sokół, tel. 12 257 65 43, p.sokol@liszki.pl

Gmina Mogilany: Anna Kowalska, tel. 12 270 10 13, wew. 249, akowalska@mogilany.pl

Gmina Skawina: Joanna Maryon-Golonka, tel. 12 277 01 34, j.golonka@gminaskawina.pl

Gmina Świątniki Górne: Magdalena Tatarczuch, tel. 12 270 40 30, wew.16, promocja@swiatniki-gorne.pl

Gmina Zabierzów: Renata Matysik, tel. 12 283 07 49, r.matysik@zabierzow.org.pl

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.

 

 

Aktualności

  • W dniu 11 stycznia 2024 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się uroczystość podpisania umów ramowych na realizację Lokalnych [więcej...]
  • Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag do projektu LSR na lata [więcej...]
  • Szanowni Państwo, zapraszamy na  spotkania podsumowujące przygotowanie nowej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na [więcej...]
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann