• Unia Europejska
  • LEADER (Liaison entre action de développement de l'économie rurale)
  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Podpisanie umowy ramowej na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027

Opublikowano: 12.01.2024

W dniu 11 stycznia 2024 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się uroczystość podpisania umów ramowych na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2023–2027. W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci Zarządu oraz biura LGD, a także włodarze gmin będących członkami naszej Lokalnej Grupy Działania. Województwo Małopolskie reprezentował Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski i Pani Iwona Gibas – członek zarządu województwa oraz pracownicy Departamentu Funduszy Europejskich oraz Departamentu Rozwoju Regionu.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023–2027 to nowy rozdział w funkcjonowaniu LGD. Po raz pierwszy strategia jest wielofunduszowa i opiera się na Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021–2027.

Łączna wysokość środków przyznanych dla naszej Lokalnej Grupy Działania na wdrażanie i zarządzanie LSR wynosi 5 608 070,00 EUR, w tym:

– w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027:

3 000 000,00 EUR na wdrażanie LSR oraz 662 500,00 EUR na zarządzanie LSR,

– w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021–2027:  

1 945 570,00 EUR, w tym:

na wdrażanie LSR:

– ze środków EFRR: 1 199 771,00 EUR

– ze środków EFS+: 551 245,00 EUR

– na zarządzanie LSR: łącznie 194 554,00 EUR

Środki te zostaną przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów, w szczególności na wsparcie przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury kultury, turystyki, kultywowanie dziedzictwa kulturowego czy organizację szkoleń zawodowych oraz podnoszenie świadomości klimatycznej lokalnej społeczności.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania oraz oceny naszej lokalnej strategii rozwoju – dzięki zaangażowaniu i wsparciu wielu osób będziemy kontynuować naszą pracę, aby w dalszym ciągu rozwijać nasz obszar poprzez wdrożenie wielu projektów i inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

 

Źródło zdjęć: Biuro Prasowe UMWM/ AKC / Departament Funduszy Europejskich oraz LGD Blisko Krakowa

Aktualności

  • W dniu 11 stycznia 2024 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się uroczystość podpisania umów ramowych na realizację Lokalnych [więcej...]
  • Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag do projektu LSR na lata [więcej...]
  • Szanowni Państwo, zapraszamy na  spotkania podsumowujące przygotowanie nowej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na [więcej...]
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann