• Unia Europejska
  • LEADER (Liaison entre action de développement de l'économie rurale)
  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Spotkanie w ramach przygotowywania nowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027 w Gminie Zabierzów

Opublikowano: 21.11.2022

W dniu 15 listopada 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach przygotowywania nowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027. Uczestnicy zgromadzili się w Sali Obrad w Urzędzie Gminy Zabierzów. Podczas 3-godzinnego spotkania Prezes LGD Blisko Krakowa – Pan Michał Kędzierski zaprezentował opis i diagnozę obszaru objętego LSR, a także wskazał możliwe zakresy wsparcia-zarówno w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, jak i Funduszy Europejskich dla Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027. Wspólnie z uczestnikami w formule World Cafe przeprowadzono analizę SWOT obszaru, a więc przeanalizowano mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia. Kolejnym punktem spotkania było sformułowanie drzewa problemów oraz jego analiza, a także określenie celów, działań i kierunków interwencji w ramach LSR.

Aktualności

  • Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag do projektu LSR na lata [więcej...]
  • Szanowni Państwo, zapraszamy na  spotkania podsumowujące przygotowanie nowej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na [więcej...]
  • Szanowni Państwo, zapraszamy do wypełnienia tzw.fiszek projektowych, czyli kart projektu, które posłużą do opracowania nowej lokalnej [więcej...]
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann